تبلیغ
تحت تاثیر این ماه کامل ،برخی مسائل محدود کننده که دور مغز ما هستند شکسته می شوند و از بین می روند.باید بفهمیم در این مقطع چه چیزی می خواهیم؟ چه چیزی خواهیم شد؟آیا نباید برای بقا خودمان اکنون با شرایط بجنگیم؟ اکنون باید شجاع باشیم و برای یک مسیر و سفر جدید آماده شویم. باید به قدرت درون خود پی ببریم و به سمت رویاهای خود برویم. رهایی ذهن باعث رهایی و تغییر خواهد شد. باید برخی ذهنیت های قدیمی را کنار بگذاریم.
گلیمکده

طالع بینی سالانه
طالع بینی سه ماهه اول سال 2017اسفند

مسایل عشقی

در طی این دوره سه ماهه در رابطه با مسایل عاطفی شما قطعا می توانید به شانس خود تکیه کنید.از ابراز عشق به فردی که فرد رویاهایتان هست دریغ نکنید.شما تلاش خواهید کرد تا کلمات یا حتی حرکات مناسب برای متقاعد کردن او پیدا کنید.پیشنهاد ازدواج در این زمان ممکن است با سرعت پذیرفته شود.بنابر این اگر فعلا قصد آن را ندارید بهتر است از بیان آن خودداری کنید.اگر شما متاهل هستید ، در این دوره روابط تان با همسرتان ممکن است صلح آمیز نباشد.حتی در اواسط این دوره گرفتاری شدیدی مشاهده خواهد شد

 

حرفه و کار

شما با لبخند زدن به مشکلات و تعهداتی که قبول کرده اید ، به سرعت سلسله مراتب حرفه و شغل را طی می کنید .انجام وظایف و کارهایتان تحت تاثیر ستاره های مختلفی آسان خواهد بود.از سویی دیگر ، آزادی عملی که در اختیارتان است برایتان سودمند خواهد بود.کار ها را بر اساس میل یا لذت شخصی خود قبول نکنید ، بلکه بر اساس قاعده و قانون انجام دهید.اگر توانایی انجام کاری را دارید آن را به عهده بگیرید.

   
 

 

سلامتی

از نظر وضعیت سلامتی ، شما در طی این دوره نسبت به مسمومیت آسیب پذیر خواهید بود.بنابر این نسبت به مصرف غذاهایی که زیاد تازه نیستند احتیاط کنید.همچنین مراقب مصرف غذا های ناپخته و خام خصوصا اگر از اغذیه فروشی ها تهیه می کنید باشید.همچنین هنگام مصرف اب ، دقت کنید که آب مناسب آشامیدن باشد.در کل ، در طول این سه ماه مراقب سلامتی خود باشید.یک معاینه پزشکی شما را از ترسی عذاب دهنده نجات خواهد داد.

   
 

مالی

تعادل مالی شما در این دوره و حتی پس از آن ثابت خواهد ماند.بنابر این نباید نسبت به آن نگران باشید.با این وجود ، باید مراقب  تاثیر عطارد در این دوره باشید. زیرا ممکن است  شما را  متمایل به خرج  کردن زیاد و بیهوده کند.بیشتر مراقب باشید نسبت به خرید لباسی زیبا و گران ، وسوسه نشوید.

توصیه های سال

در این سال تحول و تکامل شخصی و شخصیتی شما توسط تاثیر ستارگان پر رنگ تر می شود.شما یکی از افرادی خواهید بود که زندگی غنی و پرباری برایتان منحصرا در این دوره زمانی ، پیش بینی می شود.شما چیز های جدیدی که به آنها علاقه دارید را کشف خواهید کرد و متوجه جهت سرنوشت خود خواهید شد. بسیاری از شما ، مجذوب مسایلی که مربوط به معنویت می شود می شوید.بخشش و گشاده دستی ذاتی شما باعث می شود با کمک به دیگران مفید باشید.ممکن است این موضوع باعث موقعیت شغلی شود.


طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع و فال آذر 1400

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند