تبلیغ
اکنون زمانی است که باید دقت کنید چه چیزهایی می شنوید و درباره چه چیزهایی گفتگو می کنید.در اثر تاثیر ستاره ها ممکن است تعادل روحی و روانی بسیاری افراد به هم بخورد.تنش ها و برخورد های ناگهانی با نزدیکان ممکن است بوجود آید که بهتر است این مسایل را نادیده بگیرید تا برطرف شوند.

طالع بینی ماهانه
بهمنفروردین

هر گونه کپی برداری از مطالب سایت گوی بلورین  ممنوع می باشد

برای رسیدن به اهدافتان تلاش کنید-لجبازی شخصی با شما که باعث بحث و جدل می شود-سرمایه گذاری جدید-تلفن خوب-

هر گونه کپی برداری از مطالب سایت گوی بلورین  ممنوع می باشد

فردی قدم خوبی برایتان برمیدارد-تلاش برای رسیدن به اهداف-صحبت قانونی با کسی-اتفاقات مالی و کاری-مشکلات خانوادگی-دشمنان زیادی دارید-جابجایی و تغییرات-عجولانه تصمیم نگیرید-دیدارتغییرات خوب


طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

بهمن

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند