تبلیغ
در این ایام باید به پیشنهادات،پروژه های کاری و اتفاقات پیش آمده بیشتر توجه و دقت کرد.صحبت ها و گفتگو هایی در رابطه با سرنوشت درازمدت پیش خواهند آمد.برای برخی افراد احتمال تنش و برخورد هم وجود خواهد داشت.مسیر آینده مان در حال انتخاب شدن هست.باید خانه امنی برای خود مهیا کنیم خانه ای که در آن احساس ارامش و امنیت داشته باشیم.هر چیزی که احساس ارامش را از شما دور می کند باید کنار گذاشته شود.

طالع بینی ماهانه
طالع آذردی

با توجه به مشکل اینترنت در اول ماه، این فال برای نیمه دوم اذر ماه می باشد

 

انتظار-سفر و آشنایی با دوستان جدید-فردی تاثیر خوبی در زندگیتان خواهد داشت-جشن و مهمانی-موضوع مالی از راه دور که ممکن است باعث جر و بحث شود-قولی که به شما داده شده انجام نمی شود-موانع موقتی در کار-کسالت جسمی مانند مشکل در بینایی-خبر خوب در رابطه با مساله ای که انتظار آن را می کشید-شنیدن خبری خوب-موفقیت


طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع آذر

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند