تبلیغ
تحت تاثیر این ماه کامل ،برخی مسائل محدود کننده که دور مغز ما هستند شکسته می شوند و از بین می روند.باید بفهمیم در این مقطع چه چیزی می خواهیم؟ چه چیزی خواهیم شد؟آیا نباید برای بقا خودمان اکنون با شرایط بجنگیم؟ اکنون باید شجاع باشیم و برای یک مسیر و سفر جدید آماده شویم. باید به قدرت درون خود پی ببریم و به سمت رویاهای خود برویم. رهایی ذهن باعث رهایی و تغییر خواهد شد. باید برخی ذهنیت های قدیمی را کنار بگذاریم.
گلیمکده

طالع بینی سالانه
طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)فروردین

مسایل عشقی

وضعیت امور احساسی و عاشقانه شما در این دوره سه  ماهه تضمین کننده وجود صداقت و احساسات عمیق در زندگیتان خواهد بود.برخی از متولدین فروردین ممکن است اخیرا از تنهایی یا بروز سو تفاهم در زندگیشان رنج برده باشند.اما همه چیز به طور ناگهانی تغییر خواهد کرد و شما عشق واقعی را تجربه خواهید کرد.اگر شما در حال حاضر درگیر رابطه ای هستید ، هماهنگی با طرف مقابل یا همسرتان به طور چشم گیری رشد خواهد کرد.و اگر شما همچنان تنها و مجرد هستید ، به احتمال قوی آشنایی و مواجه ای پیش بینی نشده اما قاطع خواهید داشت طوری که به بزرگترین خوشبختی شما تبدیل خواهد شد.

 

حرفه و کار

موفقیت حرفه ای درشرایطی که انتظار آن را ندارید  منتظر شماست  و شما سزاوار ان هستید.ترکیب ستاره ها در چارت مربوط به امور کاری و شغلی شما بسیار زیبا و مناسب خواهد بود. به طوری که منجر به بهبودی اوضاع شما خواهد شد.اما در همان زمان ، با تاثیر و ورود زحل بر روی قسمت دیگر این چارت ، ممکن است سخت گیری هایی بوجود بیاید.

سلامتی

ممکن است در این دوره مقداری درد معده یا مشکلات روده ای احساس کنید.برای غلبه بر این مشکلات ، سعی کنید در پایان هر وعده غذایی ، به جای قهوه ، زیره ، رازیانه یا دانه گشنیز مصرف کنید.ممکن است روماتیسم ، ورم مفاصل و درد ستون فقرات تجدید شود.اگر اقدام جدی برای جلوگیری از آنها نکنید ممکن است این مشکلات شدید تر و بدتر شود.در مان جدی توصیه می شود و سهل انگاری ممکن است عواقب گسترده ای داشته باشد.

 

امور مالی

تاثیر ستارگان بر روی آن بخشی از امور مالی که نگران آن هستید  به اندازه کافی مطلوب خواهد بود. حتی اگر شما در امور تجارت متخصص نیستید ، معاملات سودمندی خواهید داشت.شما وضعیت مالی خود را به شیوه ای قابل قبول توسعه خواهید داد.مراقب عواخر این دوره زمانی باشید.مراقب وسوسه های مالی برای بدست آورن آسان و بی دردسر پول باشید. زیرا بسیاری از این روش ها ممکن است کلاه برداری باشد.

توصیه های سال

دو سیاره نپتون و پلوتون در این سال بیشتر از سایر سیاره ها برایتان مشکل و مزاحمت ایجاد خواهند کرد.هر دو آنها باعث می شوند تا احساس نا رضایتی داشته باشید.با این حال ف به لطف تاثیر مثبت سیاره مشتری (سیاره شانس و اقبال) ، حوادت نا مطلوب و بد در انتظار شما نخواهد بود.حتی بر عکس هم خواهد بود.به هر سخن و صدایی گوش ندهید ، زیرا ممکن است شما را به سمت تاریکی تحریک کنند.به زندگی خود با آرامش نظاره کنید ، با این کار در واقع  پی خواهید برد که در زندگیتان هیج دلیل جدی برای شکایت و نگرانی وجود نخواهد داشت.


طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع مهر 1400

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند