طالع بینی ماهانه
طالع بینی 11 آذر تا 11 دیمهر

ممکن است با شور و اشتیاقی شگفت انگیز شروع به تسخیر قلب ها نمایید.

با این حال عوارض ناشی از این احساسات ممکن است برایتان بوجود بیاید.

بهتر است موارد فوق را در نظر بگیرید : چه چیز مهمی را دقیقا می خواهید بدانید و دقیقا چه می خواهید؟ و برای نتیجه گیری خوب مراقب عواقب اعمال و رفتارتان باشید.

برای رسیدن به آرمان های حرفه ای خود بسیار با انگیزه خواهید بود بطوریکه اگر این انگیزه ها  کافی نباشند ، مشکلات،  شما را تحریک و بر انگیخته خواهند کرد .

در زندگی روز مره خود از رنجش و آزار های کوچک در امان نخواهید بود.

بهتر است به جای گله و شکایت  با خلق خوب  مشکلات را تحمل کنید زیرا آنها اجتناب نا پذیر هستند.
طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند


خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع بینی 11 آذر تا 11 دی

  فروردین  
  در زمینه احساسات ، برخی ابر های تیره و تار به دلیل وجود اختلافاتی در شیوه زندگی یا...
    مشاهده کامل...

  اردیبهشت  
  شما تا زمانی که ذهنی دقیق و هدفمند دارید ، سرشار از شور و شوق و اشتیاق...
    مشاهده کامل...

  خرداد  
 
    مشاهده کامل...

  تیر  
 
    مشاهده کامل...

  مرداد  
 
    مشاهده کامل...

  شهریور  
  شما باید با تاثیرات سیاره ها که در این زمان با پر پیچ و تاب کردن افکار و عقایدتان باعث عدم درک و
    مشاهده کامل...

  مهر  
  برای رسیدن به آرمان های حرفه ای خود بسیار با انگیزه خواهید بود بطوریکه اگر...
    مشاهده کامل...

  آبان  
 
    مشاهده کامل...

  آذر  
 
    مشاهده کامل...

  دی  
 
    مشاهده کامل...

  بهمن  
 
    مشاهده کامل...

  اسفند  
 
    مشاهده کامل...


در حال بارگذاری در حال بارگذاری... لطفا چند لحظه صبر کنید...