تبلیغ
تحت تاثیر سیاره ها این روز ها عمیق حس می کنیم،عمیق تر مسایل را می فهمیم و درک می کنیم.اگر خودمان را باور داشته باشیم تغییرات را هم باور می کنیم.از ژانویه 2020 به بعد شرایط زندگی برای بسیاری از ما تغییر خواهد کرد.به یکسری مسایل باید جدی تر رسیدگی کرد.حواستان باشد که تعادل در کارها را از دست ندهید و از اهداف و اولویت های مهم خود بخاطر مخالفت دیگران دست نکشید.

طالع بینی ماهانه
طالع مهرآذر

پیشرفت در کار-پیشنهاد جدید و ورود فردی به زندگی شما-بیماری نزدیکان و بستگان-نگرانی مالی و استرس-حسادت اطرافیان=تغییرات ناگهانی و انرژی مثبت-دشمنی فردی را متوجه خواهید شد-برای مجردین نامزدی و حلقه-چشم نذر-آموزش دیدن چیزی-افکار پوچ و نا امید کننده را کنار بگذارید-تردید در تصمیم گیری-با صبر و حوصله برخی مشکلات را پشت سر خواهید گذاشت-خود خواه نباشید-ولخرجی نکنید-نگرانی قانونی که برطرف می شود--عمل جراحی برای برخی از افراد


طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع مهر

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند