تبلیغ
انرژی سیارات امکان احساس درد،زخم و آسیب های روحی و فیزیکی را در ما ایجاد می کند. برای برخی افراد حتی امکان جراحی های سریع و اورژانسی بوجود می آید.این فشار ها برای هدایت شما به سمت جلو و تمام کردن کاری نیمه تمام است. شما برای این کارر نیاز به هل نهایی دارید تا به مرحله جدید برسید.باید مسئولیت پذیر باشد.شما نسبت به جسم خود،زندکی،شغل و خیلی چیزهای دیگر مسئول هستید.نگذارید در این زمان ترس، درد ها جلو رسیدن شما به مرحله جدید زندگی را بگیرد. سخن ادمین با شما عزیزان: لطفا در این در چند روز و شاید چند ماه آینده نکات مربوط به ویروس کرونا را بسیار بسیار جدی بگیریم تا از بروز فاجعه در ایران جلوگیری کنیم.

طالع بینی فرد با حروف ابجد و نام و نام خانوادگی


نام و نام خانوادگی را مانند شناسنامه وارد نمایید


 

طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع اسفند

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند