نکات کلی طالع و هوروسکوپ


طبق تاثیر انرژی ها دوست داریم مسایل سری و مخفی را بدانیم.در محیط کار یا خانواده مراقب تنش و برخورد با افراد قلدر باشید،امضای قرار داد و معالمه نسبتا مناسب نیست .فشار بر ذهن بیشتر می شود تا بتواند برخی مسائل را کشف کند.قدرت تصور و تجسم در برخی افراد قوی تر خواهد شد
اینستاگرام


طالع بینی ماهانه

فال ماهانه گوی بلورینهر گونه کپی برداری ممنوع می باشدطالع بینی و فال مرداد 1401بهمن

دریافت حکم قانونی خوب-شادی و خوشحالی از نیمه دوم ماه مرداد خواهید داشت-هشدار برای شروع کاری که فعلا مناسب نیست-دریافت مدرک-استرس و سردرد برطرف خواهد شد-سرمایه گذاری-باز شدن راه مهاجرت-رفع دلهره-اختلاف خانوادگی-مراقب فرد فضولی در اطرافتان باشید-دریافت پول و ثروت-ملاقات خوشحال کننده-خروج از حالت ناراحتی و غم-به تاخیر افتادن تایم ازدواج برای عده ای از متولدین بهمن-اقدام یا دریافت وام بانکی یا سرمایه گذاری-رفع ناراحتی ملکی و مالی-افزایش حقوق و درامد-عدم تفاهم در زندگی مشترک و ناراحتی برای برخی از متاهل ها دیده می شود-سود ملکی-تلفنی ناراحت کننده-تغییر دکوراسیون-گرفتن مدرک تحصیلی-حسادت فردی در زندگی شما-باز شدن در بسته-اتفاق خوب-مشکل قانونی برای خودتان یا افراد خانواده که حل می شود-از بحث دوری کنید-تنگنا مالی برطرف می شود-بر اعصاب خود مسلط باشید-برنامه ریزی برای یک سفر-کسالت روحی و غم- دلجویی کردن از فردی


طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع بینی و فال مرداد 1401

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند