نکات کلی طالع و هوروسکوپ


در این چند روز به دلیل تعاملات و انرژی های سیارات شاهد تنش های ارتباطی،قراردادی،مسافرتی،و عدم ثبات در صحبت و قرارداد ها بودیم و هستیم.احتمال تخریب یا خرابی و شکستن وسایل بیشتر است.اگر دچار عدم فهمیده شدن توسط دیگران یا سو برداشت بوده اید، به علت این انرژی ها بوده . تصمیم ها ممکن است عوض شوند.همچنین اتفاقات غیرمنتظره و کمی غیر قابل پیش بینی ممکن است در مسیر زندگی افراد اتفاق بیافتند
اینستاگرام


طالع بینی ماهانه

فال ماهانه گوی بلورینهر گونه کپی برداری ممنوع می باشدطالع بینی و فال تیر 1401مرداد

با تلاش کردن مشکلات برطرف خواهد شد-مراقب اطرافیان خود باشید-تلاش برای به نتیجه مثبت رسیدن مشکلات-جهش مالی-دریافت پول-دلتنگی عشقی-خبر های خوب-رفع سنگینی و مشکل تا 10 وعده زمانی آینده-ابهام و نگرانی از انتخاب در رابطه احساسی-تماس خوشحال کننده-پایان برخی سختی ها-تغییر و تحول خوب-رقیب احساسی برای برخی از افراد دیده می شود-شک و تردید-حسرت خوردن برای موضوعی-عده ای باعث به هم خوردن زندگی شما خواهند شد-دلخوری-حمایت از جانب فردی-اگر باعث ناراحتی فردی شده اید باید از او دلجویی کنید-شروع و تغییر جدید-دریافت پول-مشورت کردن با افرادی خوب است-بلاتکلیفی و ایجاد مانع و نگرانی از انجام کاری یا تصمیمی خواهید داشت-دریافت خبر و پیغام درباره رسیدن به یک هدف-به نتیجه مثبت رسیدن یک مساله خانوادگی و قانونی-تغییر و جابجایی شغلی-بسته شدن برخی در ها برای عده ای-فاصله عشقی و احساسی به علت مخالفت یا دشمنی عده ای-


طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع بینی و فال تیر 1401

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند