نکات کلی طالع و هوروسکوپ


در این چند روز به دلیل تعاملات و انرژی های سیارات شاهد تنش های ارتباطی،قراردادی،مسافرتی،و عدم ثبات در صحبت و قرارداد ها بودیم و هستیم.احتمال تخریب یا خرابی و شکستن وسایل بیشتر است.اگر دچار عدم فهمیده شدن توسط دیگران یا سو برداشت بوده اید، به علت این انرژی ها بوده . تصمیم ها ممکن است عوض شوند.همچنین اتفاقات غیرمنتظره و کمی غیر قابل پیش بینی ممکن است در مسیر زندگی افراد اتفاق بیافتند
اینستاگرام


درباره راز اعداد فرشتگان


درباره راز اعداد فرشتگان

  • راز اعداد تکرار شونده و پیام اعداد فرشتگان برای ما چیست؟

  • راز اعداد و تکرار آن ها به چه معنا است؟ چه مواقعی باید این اعداد را ببینیم؟

  • اعداد تکرار شونده می خواهند چه پیام هایی را به ما بدهند؟

  • رمز گشایی و تفسیر اعداد تکرار شونده به چه صورت است؟

برای پاسخ به سوالات فوق بهتر است مقالات مرتبط با تکرار هر عدد  را مطالعه نمایید.اینجا به توضیح کلی در رابطه با معنی اعداد جفت و دیدن ناگهانی اعداد می پردازیم.

ممکن است شما به صورت تصادفی و ناگهانی به ساعت خود یا ساعت موبایل نگاه کنید و در همان لحظه عدد خاصی را مشاهده کنید، مثل 11:11 یا 12:22 یا 00:00 و ...تکرار شدن این اعداد و مشاهده آنها به صورت ناگهانی ، برای ما پیغامی دارند و به عبارتی پیغامی از سوی کائنات و فرشتگان برای راهنمایی ما هستند.

 

آیا فقط این اعداد در ساعت دیده می شوند؟ خیر ، به عنوان مثال ممکن است اعداد تکرار شونده را در تابلو خیابان ، پلاک ماشین جلویی در ترافیک ، کیلومتر خودرو ، صفحه ماشین لباسشوی و ... ببینیم.

باید به اطراف خود با دقت نگاه کنیم تا این پیغام ها را درک کنیم و متوجه وجودشان بشویم. در پست های بعدی سایت ، به توضیح معنای خاص هر عدد می پردازیم.


طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع بینی و فال تیر 1401

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند