تبلیغ

نکات کلی طالع و هوروسکوپ


طبق تعاملات سیارات در 2 خرداد تا چند روز ،ممکن است خبر مهم در رابطه با موارد قانونی و مهاجرتی و مسافرتی بشنویم.تب ، عفونت ،بی حالی و بی حسی ،حس تنهایی و بی کسی ،انزوا و افسردگی نتیجه این انرژی ها برای برخی افراد خواهد بود.ممکن است اولویت ها در مسایل مادی و خانگی و غذایی تغییر کند و دچار همهمه ذهنی و احساسی شویم.ارتباط گرفتن با افراد کار راحتی نمی تواند باشد
اینستاگرام

طالع بینی ماهانه

فال ماهانه گوی بلورین



هر گونه کپی برداری ممنوع می باشد



طالع بینی و فال خرداد1401



آبان

پیشنهاد شغلی-جابجایی که درباره آن تردید و شک دارید که باید صبور باشید تا نتیجه آن مشخص شود-در محیط کاری مراقب رقبا باشید تا مانع ایجاد نکنند-احساس تنهایی و ناراحتی -کمک و حمایت فردی باعث موفقیت شما می شود-فرار کردن و پشت گوش انداختن موضوعی به نفعتان نیست و باید هر چه زودتر وضعیت را مشخص کنید-سردرگمی و تردید که با گذشت زمان حل می شود-اقدام برای مهاجرت برای عده ای دیده می شود-سفر کاری-رسیدن به آرامش-تغییر در زندگی-رسیدن به اهداف با برنامه ریزی انجام خواهد شد و باید به تعهدات خود عمل کنید-تغییر و تحول مالی و کاری-افکار منفی را از خود دور کنید-کار اداری و قاونی نتیجه مثبت دارد اما ممکن است رسیدن به این نتیجه برایتان زمانبر باشد-موضوعی باعث درگیری فکری می شود-تغییر خوب احساسی با دیدار-شخصی قصد به هم زدن روابط کاری شما در محیط کاریتان را دارد-خروج از نگرانی مالی


طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361



 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع بینی و فال خرداد1401

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند