نکات کلی طالع و هوروسکوپ


طبق تاثیر انرژی ها دوست داریم مسایل سری و مخفی را بدانیم.در محیط کار یا خانواده مراقب تنش و برخورد با افراد قلدر باشید،امضای قرار داد و معالمه نسبتا مناسب نیست .فشار بر ذهن بیشتر می شود تا بتواند برخی مسائل را کشف کند.قدرت تصور و تجسم در برخی افراد قوی تر خواهد شد
اینستاگرام


طالع بینی ماهانه

فال ماهانه گوی بلورینهر گونه کپی برداری ممنوع می باشدطالع بینی و فال مرداد 1401شهریور

معجزه و حاجتروایی در خواسته-حرص و جوش خوردن برای اطرافیان-شروع فرصتهای جدید-پیروزی و موفقیت برای خود یا خانواده-دلخوری از رفتار فردی-پیشرفت و ارتقا شغلی و کاری خوشحال کننده-آشتی-موفقیت مالی-ملاقات با فردی از گذشته-آشفتگی و ناراحتی در مسیر زندگی-رشد و شکوفایی-قول و حمایت فردی از شما-گرم شدن مساله عاطفی-دریافت خبر از کسی که به او علاقه دارید-خیانت فردی به شما-زخم زبان-برطرف شدن مشکل کاری و ارتقا-بازگشت-پیشنهاد و خبر خیلی خوب-با هر کسی درد و دل نکنید-پیشنهاد عاطفی خوب برای برخی افراد تنها-امضا سند یا قرارداد-دلتنگی و دوری دو طرفه-در نیمه دوم ماه موفقیت های بیشتری خواهید داشت-گفتگو و دیدار احساسی جهت برطرف شدن مشکلات-دریافت پول یا قرض-مخالفت خانواده-راجع تصمیم گیری های خود با کسی صحبت نکنید-عشق و علاقه-امضا-بی گدار به آب نزنید-لجبازی نکنید-


طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع بینی و فال مرداد 1401

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند