یکی از انواع فال را انتخاب نمائید
طالع بینی سه ماهه سوم سال 2016

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند


قانون کارما

.یکی از قوانینی که از ازل تا ابد و از زمان تولد تا لحظه مرگ همراه انسان می باشد و در همه حال انسان تحت تاثیر آن قرار می گیرد، کارما می باشد
قانون کارما، از یک نظام هماهنگ در رابطه با وقایع روزمره که برای همه انسان ها تحت عنوان های خوش شانسی و بدشانسی تعریف شده، صحبت می کند. این قانون سعی دارد کلیه وقایع ماوراء الطبیعه اطراف انسانها را توجیه کند، یا به روایت دیگر به تمامی این وقایع علیت ببخشد

همانطور که در قانون سوم نیوتن آمده :
"در ازای هر عمل، عکس العملی وجود دارد برابر و در خلاف جهت."،

قانون کارما نیز به گونه ای از این قانون تبعیت می کند. کارما از زبان هندی و از ریشه سانسکریت (هند و ایرانی) آمده است : به معنی عمل٬ کنش٬ کردار٬ یعنی کارِ ما. کارما می تواند بر اساس اراده آزاد انسان، بصورت مثبت یا منفی باشد. بعبارت دیگر هر فرد برای خود یا دیگری چه کار خیری انجام دهد و چه شر٬ نتیجه عمل یا همان کار به فرد باز می گردد. هر کنشی، واکنشی دارد و بدین ترتیب هر عمل در ذات خودش عکس العمل است و هر عکس العمل ، عمل به حساب می آید.
کارما در سه سطح : گفتار، پندار و کرداررخ می‌دهد. کارما به معنای «تاوان» است. طبق قانون کارما انسان ها مانند دهقانانی هستند که محصول کِشت خود را درو می کنند و مجموع اعمال، اقوال و افکار هر فرد همواره با او باقی ماند و خود را به گونه های خیر و شر آشکار خواهد کرد. کارمای اعمال از پیش تعیین شده نیست بلکه بر حسب عملکرد انسان ها به وجود می آید. اعمال انسان به صورت انرژی های مثبت، که اعمال خوب را می سازد و انرژی های منفی که اعمال بد را می سازد، تعریف می شود. بازای هر عملی که انسان انجام دهد، نتیجه عمل به او بازخواهد گشت. بعبارت دیگر، در صورت انجام اعمال خوب، نتیجه مثبت و در صورت انجام اعمال بد، نتیجه منفی از هستی به انسان بازمی گردد.

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع بینی 11 شهریور تا 9 مهر

  فروردین  
  اگر کنترل امور را به خوبی در دست داشته باشید می توانید پیشرفت خوبی داشته باشید و...
    مشاهده کامل...

  اردیبهشت  
  در این دوره پر شور و جنب و جوش خواهید بود و همه چیز را با خوشبینی تمام میبینید...
    مشاهده کامل...

  خرداد  
  شما تا به حال به اندازه کافی با هر نوع مشکلی مواجه بودید. اما اکنون وارد چرخه ...
    مشاهده کامل...

  تیر  
  در زندگی احساسی و عاطفی تان برای بار چندم دچار تردید و ابهام می شوید...
    مشاهده کامل...

  مرداد  
  شما به خوبی می دانید که چطور نکات منفی شخصیت خود را تبدیل به نکات مثبت کنید...
    مشاهده کامل...

  شهریور  
  در این دوره زمانی ممکن است به وضعیت ظاهری و بیرونی خود زیاد ...
    مشاهده کامل...

  مهر  
  عشقی دست نیافتنی برایتان ظاهر و دست یافتنی می شود.شما باید برای رسیدن به...
    مشاهده کامل...

  آبان  
  در عشق و مسایل احساسی سعی کنید چیزی را به زور تحمیل نکنید.زیرا این کار می تواند...
    مشاهده کامل...

  آذر  
  در این زمان دوستان زیادی می توانید بدست آورید...
    مشاهده کامل...

  دی  
  طبق تاثیر ستاره ها این دوره برایتان حساس و پر هیجان خواهد بود...
    مشاهده کامل...

  بهمن  
  همراهانتان گستاخ و پرخاشگر می شوند.و شما فکر می کنید که افراد نزدیک تان عمدا در حال ...
    مشاهده کامل...

  اسفند  
  اگر فرزند دارید طرز برخورد با آنها را در این دوره به خوبی نخواهید دانست و آنها...
    مشاهده کامل...


در حال بارگذاری در حال بارگذاری... لطفا چند لحظه صبر کنید...